Paritair Subcomité voor de haven van Gent

Het Paritair Subcomité voor de haven van Gent is opgericht bij het Koninklijk Besluit van 10 september 1974. Het is bevoegd voor alle werknemers en hun werkgevers die in de haven van Gent als hoofdzakelijke of bijkomstige activiteit havenarbeid verrichten.

In het Paritair Comité zetelen eenzelfde aantal werkgevers- als werknemersafgevaardigden, onder het voorzitterschap van de sociaal bemiddelaar, een hoger ambtenaar uit de Dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Tot de taken van het Paritair Subcomité behoren o.m. :

 • het tot stand doen komen van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) ;
 • het voorkomen en bijleggen van collectieve geschillen tussen werkgevers en werknemers.

Binnen het Paritair Subcomité werd de arbeidsregeling aan de Gentse haven (codex) vastgelegd.

Voorzitter: Elise Buekens
Secretariaat: Ellen van Moesieke

Samenstelling werkgeversafvaardiging:

Gewone leden:

 • Peter Heyde
 • Matthieu Reyniers
 • Philippe Van de Vyvere
 • Albert De Raeve
 • Bart Laureys
 • Daniël Matthys

Plaatsvervangende leden:

 • Michel Kesteleyn
 • Peter Van den Broeck
 • Philippe Droesbeke
 • Pascal Eggermont
 • Johan De Raeve
 • Luc Faict

Samenstelling werknemersafvaardiging:

Gewone leden:

 • Marc Loridan
 • Frank Buysse
 • Rudy Van Hecke
 • Marc Vanderstuyft
 • Marc Soens
 • Ewald Serraes

Plaatsvervangende leden:

 • Ivan Victor
 • Marc Ghys
 • Marc Mortier
 • Michael Voet
 • Franky De Tremerie
 • Erik Quisthoudt

Overzicht paritaire organen