Administratieve Commissie

Binnen het Paritair Subcomité voor de haven van Gent is een Administratieve Commissie opgericht die bevoegd is voor de erkenning van havenarbeiders. De Commissie kan tevens disciplinair optreden tegen de havenarbeiders.

Een havenarbeiders die zich moet verantwoorden voor de Commissie wordt hiervoor schriftelijk opgeroepen. Hij kan zijn dossier op voorhand inkijken en zich op de zitting in zijn verdediging en verhoor laten bijstaan. Wanneer een uitgenodigde havenarbeider voor twee opeenvolgende zittingen niet verschijnt, kan onmiddellijk bij verstek uitspraak worden gedaan.

De Administratieve Commissie kan volgende sancties uitspreken:

 • vermaning;
 • tijdelijk afnemen van de bestaanszekerheid;
 • afnemen voor onbepaalde tijd van de bestaanszekerheid;
 • schorsing van de erkenning;
 • intrekking van de erkenning

Deze laatste sanctie kan enkel in volgende drie welbepaalde gevallen worden uitgesproken :

 • onvoldoende prestaties;
 • zware feiten die aanleiding geven tot afdanking om dringende reden;
 • lichamelijke of geestelijke onmogelijkheid de taak van havenarbeider uit te voeren.

Voorzitter: Elise Buekens
Secretariaat: Kim Permentier

Samenstelling werkgeversafvaardiging:

Gewone leden:

 • Peter Heyde
 • Matthieu Reyniers
 • Bart Laureys
 • Pascal Eggermont

Plaatsvervangende leden:

 • Michel Kesteleyn
 • Peter Van den Broeck
 • Peter Vercamer
 • Daniël Matthys

Samenstelling werknemersafvaardiging:

Gewone leden:

 • Frank Buysse
 • Rudy Van Hecke
 • Marc Soens
 • Marc Vanderstuyft

Plaatsvervangende leden:

 • Bart Kesteloot
 • Marc Mortier
 • Pierre Tahir
 • Dirk Stevens

Technieker:

 • Patrick Asseloos (VDAB)

Overzicht paritaire organen