Opleidingscommissie

Binnen het Paritair Subcomité voor de haven van Gent is een Opleidingscommissie opgericht. Deze commissie is bevoegd voor de beroepsopleiding van havenarbeiders. Ze legt de minimumnormen vast waaraan elke gespecialiseerde havenopleiding moet voldoen.

Alle opleidingsaanvragen worden op voorhand ter goedkeuring voorgelegd aan de Opleidingscommissie die ze toetst aan de minimumvereisten. De commissie beslist tenslotte over de financiële tussenkomsten ten laste van de paritair beheerde sectorfondsen inzake opleiding.

Voorzitter: Elise Buekens
Secretariaat: Kim Permentier

Samenstelling werkgeversafvaardiging:

 • Michel Kesteleyn
 • Peter Heyde
 • Matthieu Reyniers
 • Philippe Droesbeke
 • Pascal Eggermont
 • Peter Vercamer
 • Daniël Matthys

Samenstelling werknemersafvaardiging:

 • Bart Kesteloot
 • Frank Buysse
 • Rudy Van Hecke
 • Marc Ghys
 • Marc Soens
 • Marc Vanderstuyft
 • Dirk Stevens
 • Pierre Tahir

Techniekers:

 • Kurt De Waele
 • Patrick Asseloos (VDAB)

Overzicht paritaire organen