Contactcommissie en Cel Klachtenbehandeling (CKB)

Buiten de voornoemde officiële structuren werd een informele contactcommissie opgericht met als doel laagdrempelig en met beperkte degelaties alle mogelijke sociale dossiers te bespreken.

Samenstelling werkgeversafvaardiging:

  • Peter Heyde
  • Bart Laureys
  • Peter van den Broeck
  • Pascal Eggermont
  • Daniël Matthys

Samenstelling werknemersafvaardiging:

  • Marc Ghys
  • Rudy Van Hecke
  • Marc Vanderstuyft
  • Marc Soens
  • Ewald Serraes

Los van de voltallige contactcommissie bestaat er ook een Cel Klachtenbehandeling (CKB). Daarin worden klachten tegen werkgevers evenals klachten tegen individuele havenarbeiders afzonderlijk besproken met de rechtstreekse betrokkenen.

Overzicht paritaire organen