Heeft u interesse in een job als havenarbeider in de haven van Gent?

 

Bezorg ons dan volgende documenten:

  • Motivatiebrief
  • Curriculum Vitae
  • Uittreksel uit het strafregister Model 1 (art. 595 van het Wetboek van Strafvordering)

Als uw profiel kansen biedt voor toekomstige tewerkstelling in de haven nemen we dan desgevallend contact met u op indien daadwerkelijk wordt overgegaan tot het aanleggen van een werfreserve met het oog op aanwerving.

 

VZW Centrale Betaalkassen der CEPG
Dok-Noord 2
9000 Gent

09 265 75 35

sec@cepg.be