Naast de administratieve werkgever vzw CEPG en de eigenlijke werkgeversorganisatie cvba CEPG wordt in het CEPG-gebouw ook het secretariaat behartigd van volgende organisaties:

Fonds voor Bestaanszekerheid aan de Haven van Gent

Fondsen voor bestaanszekerheid zijn rechtspersonen die op vrij initiatief van de sociale partners in een bedrijfstak worden opgericht. Zij vervullen taken van sociaal nut met werkgeversbijdragen en ze worden autonoom en paritair beheerd door de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers van de betrokken bedrijfstak.

Het paritair beheerde Fonds werd opgericht op 9 oktober 1975 voor het financieren, het toekennen en het uitkeren van sociale voordelen aan de Gentse havenarbeiders. Het staat onder directe controle van het Paritair Subcomité voor de haven van Gent en van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

CEPG int voor rekening van dat fonds de werkgeversbijdragen waarmee de sociale voordelen gefinancierd worden.