Voor de beroepsuitoefening van ‘Havenarbeider algemeen werk’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:

Erkenningsvoorwaarden havenarbeider zoals bepaald in KB van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid:

  • Minstens 18 jaar oud zijn
  • Van goed gedrag en zeden zijn
  • Geslaagd zijn in de psycho-technische proeven
  • Medisch geschikt bevonden zijn voor havenarbeid
  • Geslaagd zijn voor de opleiding havenarbeid
  • De voorbije vijf jaar mag je erkenning als havenarbeider in gelijk welke haven niet zijn ingetrokken
  • Voldoende professionele taalkennis bezitten